FC Barcelona

Ерөнхийлөгчид

 • Сандро Россэль

  Багийн ерөнхийлөгч

  2010-

 • Хуан Лапорта

  2003-2010

 • Энрик Мартинэз

  2003

 • Хоан Гаспарт Солвэс

  2000-2003

 • Хосэп Нунэс

  1978-2000

 • Раймон Азэмар

  1977-1978

 • Агусти Кошта

  1969-1977

 • Хосэп Вэндрэлл

  1943-1946

 • Хоан Кома

  1931-1934

 • Аркади Балагуэр

  1925-1929

 • Волтэр Вилд

  1899-1901

 • Ганс Гампэр

  1908-1909 / / 1910-1913 / / 1917-1919 / / 1921-1923 / / 1924-1925