FC Barcelona

Saturday, 23 - 22:00

Барсэлона FC Barcelona -
l
- Sevilla Севия
l

Барсэлона

FC Barcelona

Севия

Sevilla

Огноо: Бүтэн Сайн, 02/23/2013 05:00


Хүрээ: Ла Лиг


Цэнгэлдэх: Камп Ноу


Хот : Барсэлона


Үзэгч: 99786


ТВ
: C+1 HD


Шүүгч: Карбалло

Мэдээлэл

* Туршилтын Хувилбар